แจ้งโอนเงิน
เลขที่ใบสั่งซื้อ 
ราคารวม 
ชื่อ-นามสกุล 
ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ 
อีเมล์ 
วันที่โอน 
เวลาโอน 


คราทอส ไอที เทรดดิ้ง จำกัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาลุมพินี บัญชีเดินสะพัด(หรือกระแสรายวัน) เลขที่ 124-3-09034-5
คราทอส ไอที เทรดดิ้ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาทร บัญชีเดินสะพัด(หรือกระแสรายวัน) เลขที่ 003-1-99302-4
คราทอส ไอที เทรดดิ้ง จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอาคารอับดุลราฮิม บัญชีเดินสะพัด(หรือกระแสรายวัน) เลขที่ 153-3-00270-5