Tuffluv Case สำหรับ Garmin เป็นเคสสัญชาติอังกฤษ ที่มีการออกแบบไม่ซ้ำใคร มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่นทนทาน เพื่อป้องกันแรงกระแทกและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน